Siirry sisältöön

Visit Porvoon tuotepalkintojen arvonta

Visit Porvoon tuotepalkintojen arvonta Matkamessuilla 19.-22.1.2023

 1. Arvonnan järjestäjä
  Porvoon kaupunki
  Y-tunnus: 1061512-1
  Osoite: Porvoon kaupunki
  PL 785
  00074 CGI
 2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
  Osallistuminen arvontaan on mahdollista Visit Porvoon messuosastolla Matkamessujen aikana 19.–22.1.2023 skannammalla QR-koodin ja tilaamalla Visit Porvoon uutiskirjeen.
  Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista.
 3. Voittajien valitseminen ja ajankohta
  Voittajat (5 kpl) arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu 23.1.2023. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Porvoon kaupungilla oikeus valita tilalle toinen voittaja.
 4. Palkinnot
  Arvonnan palkinto on 5 kappaletta Porvootuotetta. Palkinnon arvo on 29,90 €/kpl. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.
 5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
  Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Porvoon kaupungin päätöksiä. Porvoon kaupunki pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.
 6. Henkilötietojen käsittely
  Porvoon kaupunki käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Porvoon kaupunki ei luovuta osallistujien tietoja kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin.
  Tietosuojaseloste
 7. Voittajien nimien julkaiseminen
  Voittajien nimiä ei julkaista.
 8. Järjestäjän ja arvontaan osallistujan vastuut
  Porvoon kaupunki vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistujat vapauttavat Porvoon kaupungin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

  Porvoon kaupunki ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
 9. Muut ehdot
  Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Porvoon kaupungin niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Porvoon kaupungista riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

  Porvoon kaupunki pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.
  Muutoksista ilmoitetaan Porvoon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa visitporvoo.fi

  Mitkään Porvoon kaupungin järjestämät arvonnat Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen arvontaan osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista arvontojen osalta.