Siirry sisältöön

Luonto

Koe Porvoon luonto ja muut elämykset! Porvoossa on mahdollisuuksia kokea luonto helposti ja lähellä.

Porvoo on ympäristöltään monipuolinen rannikkokaupunki, jossa on tiiviisti rakennetun keskustaajaman vastapainona laajoja, viljeltyjä maatalousalueita erityisesti jokilaaksoissa sekä monimuotoista ja arvokasta metsä-, suo- ja saaristoluontoa. 

Oman erityisen leimansa Porvoon luontoon tuo läpi keskustan virtaava Porvoonjoki ja sitä ympäröivä valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu maisema-alue. Kulttuurihistoriallisesti ja luonnoltaan arvokkaalta Linnamäeltä alkaa kansallinen kaupunkipuisto, joka ulottuu etelässä Porvoonjoen suiston–Stensbölen suojelluille lintuvesi- ja metsäalueille.