Siirry sisältöön

Unelmien Porvoo 2030 –kaupunkistrategian tavoitteena on, että porvoolaiset yritykset elävät kestävää arkea ja ottavat aktiivisesti osaa ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämiseen. Ilmastotyön halutaan tuottavan Porvooseen lisää hyvinvointia, terveyttä edistävää kaupunkiympäristöä sekä houkuttelevia palveluita asukkaille ja matkailijoille.

Matkailukohteiden sekä matkailualan yritysten menestyksen tulevaisuudessa ratkaisee se, millä tavoin ne huomioivat kestävän kehityksen toiminnassaan. Matkailijoiden päätöksentekoa ohjaavat arvot ja asenteet. Sidosryhmien vaatimukset matkailualan toimijoita kohtaan ovat yhä julkisempia ja keskustelua vastuullisuudesta käydään näkyvästi mediassa. Luodakseen menestyvää yritystoimintaa tulee matkailuyritysten olla yhä kiinnostuneempia seuraamaan ja mittaamaan oman toimintansa vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuullisuus lisää kilpailukykyä, mahdollistaa yritysten menestymisen ja vaikuttaa koko Porvoon menestykseen matkailukohteena.

Vastuullisella matkailukohteella hyvä maine, joka houkuttelee asiakkaita. Hyvää mainetta ei rakenneta ainoastaan markkinoinnilla tai mainonnalla, vaan se ansaitaan tekemällä luotettavia ja vastuullisia tekoja ja kertomalla niistä. Porvoon matkailun menestyksen kannalta jokaisen toimijan valinnoilla on merkitystä.

Oletko kiinnostunut liittymään Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan? Ota yhteyttä matkailun kehittämispäällikköön Sari Myllyseen.

Sari Myllynen

Matkailun kehittämispäällikkö

Carbon Neutral Experience -hanke jatkuu

Carbon Neutral Experience

Carbon Neutral Experience 2.0 edistää kotimaisten matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen hiilineutraaliutta Uudellamaalla. Samalla se ohjaa ja tukee yrityksiä siirtymässä kohti kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa.

Matkailun päästöjen mittaaminen ja minimoiminen vähentää ympäristövaikutuksia ja auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Samalla se edistää alueen mainetta kestävänä matkailukohteena. Matkailun kasvu lisää työpaikkoja ja tukee alueellista elinvoimaisuutta. Kansainväliset esimerkit, kuten Glasgow’n ilmastojulistus, tarjoavat uusia toimintamalleja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kehitetyt toimintamallit integroituvat osaksi kuntien, yritysten ja matkailun alueorganisaatioiden pysyvää toimintaa. Kiertotalousosaamisen lisääminen alan yrityksissä edistää vihreää siirtymää ja auttaa sopeutumaan muuttuvaan toimintaympäristöön ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Carbon Neutral Experience 2.0 toteutetaan yhteishankkeena Novagon sekä Haaga-Helian ja Novia ammattikorkeakoulujen kanssa. Kestävyystavoitteisiin Uudenmaan alueelta on sitoutunut yhteensä kaksitoista (12) kuntaa Porvoon lisäksi: Helsinki, Raasepori, Tuusula, Hyvinkää, Espoo, Vantaa, Hanko, Sipoo, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Nurmijärvi. Hankkeen rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja hanke toteutetaan vuosien 2023-2025 aikana.

Katso videoilta miksi STF-polulle kannattaa astua

Kokouspoukaman John Rönnholm kertoo miksi vastuullisuustyötä kannattaa tehdä
Johanna Sainio Sannäsin kartanolta esittelee kartanon vastuullisuustyötä

Sustainable Travel Finland yritykset Porvoossa

Hotelli Haikon Kartano & Spa

Elämyshotelli Poukama

Sannäsin Kartano

Visit Porvoo on allekirjoittanut matkailualan globaalin ilmastojulistuksen, Glasgow Declaration for Climate Action in Tourismin

Visit Finland, Visit Porvoo ja 60 suomalaista matkailuyritystä ja -aluetta on allekirjoittanut matkailualan globaalin ilmastojulistuksen, Glasgow Declaration for Climate Action in Tourismin. Julistuksen allekirjoittaneet toimijat sitoutuvat puolittamaan hiilidioksidipäästönsä tämän vuosikymmenen aikana ja pyrkivät saavuttamaan hiilineutraaliuden ennen vuotta 2050.

Marraskuussa 2021 pidetyn COP26 Glasgown ilmastokokouksen aikana tehtiin matkailualan oma ilmastojulistus Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism. Julistus on laadittu YK:n tukeman kansainvälisen One Planet -verkoston kestävän matkailun ohjelman puitteissa, jajulistuksen on allekirjoittanut jo yli 500 tahoa ympäri maailman, joista 60 on Suomesta.

Kaikki allekirjoittajat löytyvät One Planetin sivuilta.

Glasgown’n julistus on matkailualan laajin ja monipuolisin ilmastonmuutosta käsittelevä kannanotto. Julistus sisältää puitteet, jotka yhdistävät kaikki matkailualan toimijat ensimmäistä kertaa yhteisten sitoumusten ympärille viidellä eri tavalla: mittaamalla ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, uudistamalla toimintatapoja, lisäämällä yhteistyötä ja varmistamalla kehitystyön vaatima rahoitus.

Matkailun on oltava mahdollista myös tulevaisuudessa, ja matkailuelinkeinon tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet sekä työpaikat on turvattava. Kestävä matkailu tukee keskeisiä valtakunnallisia tavoitteita mm. aluetaloudellisessa kehityksessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

  • Ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän yhteinen tehtävämme. Meidän kaikkien on sitouduttava toimenpiteisiin, joilla turvaamme vähähiilisten matkustusvaihtoehtojen kehittymisen, Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari kertoo.
  • Luodakseen menestyvää yritystoimintaa tulee matkailuyritysten olla yhä kiinnostuneempia seuraamaan ja mittaamaan oman toimintansa vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuullisuus lisää kilpailukykyä, mahdollistaa yritysten menestymisen ja vaikuttaa koko Porvoon menestykseen matkailukohteena, summaa Porvoon matkailun kehittämispäällikkö Sari Myllynen.

Climate Action Plan

Vuonna 2023 Porvoon tuli raportoida toimistaan Glasgown ilmastojulistuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Porvoon saaristo

Porvoon matkailu jäseneksi EU:n kestävän matkailun Urban Agenda -​verkostoon

EU Urban Agenda eli ns. kaupunkiagenda perustuu Amsterdamin julkilausumaan. Verkostossa kehitetään innovatiivisia ratkaisuja urbaaneihin haasteisiin ja edistetään yhteistyötä jäsenvaltioiden, kaupunkien, Euroopan komission ja muiden sidosryhmien välillä.

Kestävän matkailun kumppanuusverkostossa keskitytään matkailuun kaupunkien kestävän kehityksen keskeisenä osana. Kestävä matkailu edellyttää tasapainoa taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ympäristön kestävyyden välillä. Kumppanuusverkoston työssä käsiteltäviä teemoja ovat mm. luonnon ja kulttuuriympäristön kunnioittaminen, kohteiden ja yritysten sosioekonominen kehitys sekä matkailun kasvun vaikutukset kaupungeissa.

– Hakemuksemme hyväkysyminen verkostoon on valtava ilonaihe ja avaa meille mahdollisuuden kestävän matkailun kehittämiseen ja vertaiskeskusteluun eurooppalaisella tasolla. Matkailun elpyessä ja kansainvälisen matkailun kasvaessa myös Porvoossa kohdataan sekä matkailun tuomia positiivisia vaikutuksia että haasteita. Verkostokumppaneidemme kanssa pääsemme vaihtamaan ajatuksia kestävän matkailun näkökulmista ja kuulemaan hyvistä käytänteistä eri puolilta Eurooppaa, iloitsee Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointipäällikkö Sari Myllynen.

Työ verkostossa käynnistyy loppuvuoden 2022 aikana ja sitä koordinoivat Galatin kaupunki Romaniassa sekä Genovan kaupunki Italiassa.

Lisätietoja:

Sari Myllynen

Matkailun kehittämispäällikkö

Katri Nikiforow

Elinvoima-asiantuntija

Visit Porvoo on osa We Speak Gay Partners kumppaniverkostoa

We Speak Gay logo

We Speak Gay kumppanuus tukee Visit Porvoon vahvaa tahtotilaa kestävän matkailun kehittämisestä, jossa sosiaalinen kestävyys on yksi kestävyyden kulmakivistä. Tällä kumppanuudella sitoudumme edistämään sateenkaari-inklusiivisuutta matkailualueellamme ja verkostoissamme. Haluamme varmistaa kaikille turvallisen matkailukokemuksen, mikä globaalisti tarkasteltuna ei ole mikään itsestäänselvyys.

Joka kolmannessa maailman maassa homoseksuaalisuus on rikos. Vajaassa kahdessakymmenessä maassa on voimassa sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia kunnioittava lainsäädäntö ja vain murto-osassa maista muunsukupuolisuus on juridisesti tunnustettu. Tämä tarkoittaa, että Sateenkaari-ihmiset elävät edelleen suurimmassa osassa maailmaa ilman täysiä ihmisoikeuksia. (We Speak Gay)

B2B-kohderyhmälle tarkoitettu We Speak Gay Partners kumppaniverkosto täydentää We Speak Gay yhteisöä, jossa on jo mukana toista sataa jäsenyritystä ja -tapahtumaa. Kumppanuuden myötä Porvoon matkailualueen toimijoille on tarjolla tietoa, koulutusta, opastusta ja tukea monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden kehittämiseen ja sateenkaariviestintään.

Lisätietoja:

Sari Myllynen

Matkailun kehittämispäällikkö

Katri Nikiforow

Elinvoima-asiantuntija