Siirry sisältöön

Kestävä matkailu

Kestävä matkailun hyväksi työskenteleminen on Porvoossa valinta, jonka jokainen meistä voi tehdä.

Unelmien Porvoo 2030 –kaupunkistrategian tavoitteena on, että porvoolaiset yritykset elävät kestävää arkea ja ottavat aktiivisesti osaa ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämiseen. Ilmastotyön halutaan tuottavan Porvooseen lisää hyvinvointia, terveyttä edistävää kaupunkiympäristöä sekä houkuttelevia palveluita asukkaille ja matkailijoille.

Matkailukohteiden sekä matkailualan yritysten menestyksen tulevaisuudessa ratkaisee se, millä tavoin ne huomioivat kestävän kehityksen toiminnassaan. Matkailijoiden päätöksentekoa ohjaavat arvot ja asenteet. Sidosryhmien vaatimukset matkailualan toimijoita kohtaan ovat yhä julkisempia ja keskustelua vastuullisuudesta käydään näkyvästi mediassa. Luodakseen menestyvää yritystoimintaa tulee matkailuyritysten olla yhä kiinnostuneempia seuraamaan ja mittaamaan oman toimintansa vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuullisuus lisää kilpailukykyä, mahdollistaa yritysten menestymisen ja vaikuttaa koko Porvoon menestykseen matkailukohteena.

Vastuullisella matkailukohteella hyvä maine, joka houkuttelee asiakkaita. Hyvää mainetta ei rakenneta ainoastaan markkinoinnilla tai mainonnalla, vaan se ansaitaan tekemällä luotettavia ja vastuullisia tekoja ja kertomalla niistä. Porvoon matkailun menestyksen kannalta jokaisen toimijan valinnoilla on merkitystä.

Oletko kiinnostunut liittymään Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan? Ota yhteyttä matkailu- ja markkinointipäällikkö Sari Myllyseen.

Sari Myllynen

Matkailu- ja markkinointipäällikkö

Sustainable Travel Finland yritykset Porvoossa

Hotelli Haikon Kartano