Siirry sisältöön

Kestävä matkailu

Kestävä matkailun hyväksi työskenteleminen on Porvoossa valinta, jonka jokainen meistä voi tehdä.

Unelmien Porvoo 2030 –kaupunkistrategian tavoitteena on, että porvoolaiset yritykset elävät kestävää arkea ja ottavat aktiivisesti osaa ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämiseen. Ilmastotyön halutaan tuottavan Porvooseen lisää hyvinvointia, terveyttä edistävää kaupunkiympäristöä sekä houkuttelevia palveluita asukkaille ja matkailijoille.

Matkailukohteiden sekä matkailualan yritysten menestyksen tulevaisuudessa ratkaisee se, millä tavoin ne huomioivat kestävän kehityksen toiminnassaan. Matkailijoiden päätöksentekoa ohjaavat arvot ja asenteet. Sidosryhmien vaatimukset matkailualan toimijoita kohtaan ovat yhä julkisempia ja keskustelua vastuullisuudesta käydään näkyvästi mediassa. Luodakseen menestyvää yritystoimintaa tulee matkailuyritysten olla yhä kiinnostuneempia seuraamaan ja mittaamaan oman toimintansa vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuullisuus lisää kilpailukykyä, mahdollistaa yritysten menestymisen ja vaikuttaa koko Porvoon menestykseen matkailukohteena.

Vastuullisella matkailukohteella hyvä maine, joka houkuttelee asiakkaita. Hyvää mainetta ei rakenneta ainoastaan markkinoinnilla tai mainonnalla, vaan se ansaitaan tekemällä luotettavia ja vastuullisia tekoja ja kertomalla niistä. Porvoon matkailun menestyksen kannalta jokaisen toimijan valinnoilla on merkitystä.

Oletko kiinnostunut liittymään Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan? Ota yhteyttä matkailun kehittämispäällikköön Sari Myllyseen.

Sari Myllynen

Matkailun kehittämispäällikkö

Katso videoilta miksi STF-polulle kannattaa astua

Sustainable Travel Finland yritykset Porvoossa

Hotelli Haikon Kartano & Spa

Poukama

Sannäsin Kartano

Visit Porvoo on allekirjoittanut matkailualan globaalin ilmastojulistuksen, Glasgow Declaration for Climate Action in Tourismin.

Visit Finland, Visit Porvoo ja 60 suomalaista matkailuyritystä ja -aluetta on allekirjoittanut matkailualan globaalin ilmastojulistuksen, Glasgow Declaration for Climate Action in Tourismin. Julistuksen allekirjoittaneet toimijat sitoutuvat puolittamaan hiilidioksidipäästönsä tämän vuosikymmenen aikana ja pyrkivät saavuttamaan hiilineutraaliuden ennen vuotta 2050.

Marraskuussa 2021 pidetyn COP26 Glasgown ilmastokokouksen aikana tehtiin matkailualan oma ilmastojulistus Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism. Julistus on laadittu YK:n tukeman kansainvälisen One Planet -verkoston kestävän matkailun ohjelman puitteissa, jajulistuksen on allekirjoittanut jo yli 500 tahoa ympäri maailman, joista 60 on Suomesta.

Kaikki allekirjoittajat löytyvät One Planetin sivuilta.

Glasgown’n julistus on matkailualan laajin ja monipuolisin ilmastonmuutosta käsittelevä kannanotto. Julistus sisältää puitteet, jotka yhdistävät kaikki matkailualan toimijat ensimmäistä kertaa yhteisten sitoumusten ympärille viidellä eri tavalla: mittaamalla ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, uudistamalla toimintatapoja, lisäämällä yhteistyötä ja varmistamalla kehitystyön vaatima rahoitus.

Matkailun on oltava mahdollista myös tulevaisuudessa, ja matkailuelinkeinon tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet sekä työpaikat on turvattava. Kestävä matkailu tukee keskeisiä valtakunnallisia tavoitteita mm. aluetaloudellisessa kehityksessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

  • Ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän yhteinen tehtävämme. Meidän kaikkien on sitouduttava toimenpiteisiin, joilla turvaamme vähähiilisten matkustusvaihtoehtojen kehittymisen, Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari kertoo.
  • Luodakseen menestyvää yritystoimintaa tulee matkailuyritysten olla yhä kiinnostuneempia seuraamaan ja mittaamaan oman toimintansa vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuullisuus lisää kilpailukykyä, mahdollistaa yritysten menestymisen ja vaikuttaa koko Porvoon menestykseen matkailukohteena, summaa Porvoon matkailun kehittämispäällikkö Sari Myllynen.

Lisätietoja:

Sari Myllynen

Matkailun kehittämispäällikkö

Katri Nikiforow

Elinvoima-asiantuntija