Siirry sisältöön

EU Urban Agenda for Sustainable Tourism -verkoston antia

Tammikuu 2024

Visit Porvoo kuuluu EU Urban Agenda for Sustainable Tourism -verkostoon, joka toimii kolme vuotta. Ensimmäinen toimintavuosi on nyt takana. Verkoston tavoitteena on tunnistaa ja vastata kaupunkien kestävän kehityksen haasteisiin saattamalla jäsenvaltiot, kaupungit, Euroopan komissio ja muut sidosryhmät vuoropuheluun. EU Urban Agenda for Sustainable Tourism -verkostossa on 29 jäsentä. Koordinaattoreina toimii Genovan kaupunki Italiasta ja Galatin kaupunki Romaniasta.

Verkosto keskittyy kaupunkimatkailuun liittyviin erityiskysymyksiin, jossa keskeisenä osana on sosiokulttuurisen kaupunkitalouden kestävä kehitys. Tavoitteena on lisätä sidosryhmien, kansalaisten ja poliitikkojen tietoisuutta ja tietämystä kestävään matkailuun liittyviin näkökulmiin. Tavoitteena on myös valjastaa kestävään matkailuun vaikuttavien alojen täysi potentiaali tasapainoisen talouden kehittymiseksi, pandemian jälkeisen elpymisen edistämiseksi ja sosiaalisen osallisuuden ja innovatiivisuuden kehittämiseksi.

Kumppaniverkosto on jakautunut neljään työryhmään. Visit Porvoo osallistuu työryhmään, jossa fokuksena on älykkäät kaupungit, digitaaliset ratkaisut sekä kulttuuri ja luovuus. Työryhmän tunnistetut haasteet ovat paremman sääntelyn tarve tiedon keräämiseen matkailijavirroista ja sen hyödyntäminen matkailijavirtojen ohjaamiseen esimerkiksi sesonkien mukaisesti kulttuurihistoriallisesti sensitiivisillä alueilla, joihin Vanha Porvookin kuuluu.

Tekemistä on paljon, mutta antoisat keskustelut eri toimijoiden kohtaamista haasteista ja voitoista sekä jaetut tavoitteet matkailun kestävämmästä tulevaisuudesta rohkaisevat ja inspiroivat työskentelemään eteenpäin.

Sevilla, Espanja, lokakuu 2023