Gå till innehåll

Hållbar turism

Att arbeta för hållbar turism i Borgå är ett val som vi alla kan göra.

Målet i Drömmarnas Borgå 2030-stadsstrategin är att företagen i Borgå lever en hållbar vardag och deltar aktivt i främjande av miljö- och klimatmålen. Avsikten är att klimatarbetet hämtar till Borgå välbefinnande, stadsmiljö som främjar hälsan samt lockande tjänster för invånarna och turisterna.

Sättet hur turistmålen och turistföretagen beaktar den hållbara utvecklingen i sin verksamhet kommer att avgöra hurdan framgång de har i framtiden. Turisterna fattar beslut på grund av värden och inställningar. De krav som intressegrupperna ställer på turistföretagen blir mer offentliga, och ansvarsfullheten diskuteras synligt i medier. För att skapa en framgångsrik företagsverksamhet ska turistföretagen vara alltmer intresserade av att följa och mäta sin verksamhets konsekvenser för ekonomin, miljön och samhället. Ansvarsfullheten ökar konkurrenskraften, möjliggör ett framgångsrikt företag och påverkar hela Borgås framgång som turistmål.

Ett ansvarsfullt turistobjekt har ett gott rykte som lockar kunder. Ett gott rykte skapas inte endast med marknadsföring eller reklamer, utan det förtjänas med pålitliga och ansvarsfulla gärningar och med att berätta om dem. Varje aktörs val har betydelse för hur framgångsrik turismen i Borgå är.

Är du intresserad av att komma med i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland? Ta kontakt med turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen.

Sari Myllynen

Turism- och marknadsföringschef

Sustainable Travel Finland företag i Borgå

Hotell Haiko Gård