Hoppa till innehåll

Hållbar turism

Att arbeta för hållbar turism i Borgå är ett val som vi alla kan göra.

Målet i Drömmarnas Borgå 2030-stadsstrategin är att företagen i Borgå lever en hållbar vardag och deltar aktivt i främjande av miljö- och klimatmålen. Avsikten är att klimatarbetet hämtar till Borgå välbefinnande, stadsmiljö som främjar hälsan samt lockande tjänster för invånarna och turisterna.

Sättet hur turistmålen och turistföretagen beaktar den hållbara utvecklingen i sin verksamhet kommer att avgöra hurdan framgång de har i framtiden. Turisterna fattar beslut på grund av värden och inställningar. De krav som intressegrupperna ställer på turistföretagen blir mer offentliga, och ansvarsfullheten diskuteras synligt i medier. För att skapa en framgångsrik företagsverksamhet ska turistföretagen vara alltmer intresserade av att följa och mäta sin verksamhets konsekvenser för ekonomin, miljön och samhället. Ansvarsfullheten ökar konkurrenskraften, möjliggör ett framgångsrikt företag och påverkar hela Borgås framgång som turistmål.

Ett ansvarsfullt turistobjekt har ett gott rykte som lockar kunder. Ett gott rykte skapas inte endast med marknadsföring eller reklamer, utan det förtjänas med pålitliga och ansvarsfulla gärningar och med att berätta om dem. Varje aktörs val har betydelse för hur framgångsrik turismen i Borgå är.

Är du intresserad av att komma med i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland? Ta kontakt med chefen för turismutveckling Sari Myllynen.

Sari Myllynen

Chef för turismutveckling

Sustainable Travel Finland företag i Borgå

Hotell Haiko Gård & Spa

Poukama

Sannäs Gård

Visit Porvoo har skrivit under Glasgow -klimatdeklarationen för resebranschen.

Visit Finland, Visit Porvoo och 60 finska turistföretag och -regioner har undertecknat Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism. De undertecknade städerna och turismoperatörerna förbinder sig till att omedelbart påskynda klimatåtgärderna för att minska de globala utsläppen från turismen med minst hälften under det kommande årtiondet. Målet är att nå netto nollutsläpp från turismen så snart som möjligt och före 2050.

Under COP26 Glasgow Climate Summit i november 2021 gjordes Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism för resebranchen. Deklarationen har utarbetats inom ramen för det FN-sponsrade internationella programmet One Planet hållbar turism, och deklarationen har redan undertecknats av mer än 500 parter runt om i världen, varav 60 från Finland.

Alla undertecknare finns på One Planets hemsida.

Glasgowdeklarationen är det bredaste och mest omfattande uttalandet om klimatåtgärder inom resebranchen. Deklarationen anger ett ramverk som för första gången kommer att samla alla aktörer inom resebranchen kring gemensamma åtaganden på fem olika sätt: mäta och minska CO2-utsläppen, förnya funktionsprinciper, öka samarbetet och säkra den finansiering som behövs för utveckling.

Turismen måste fortsätta att vara möjlig i framtiden och de affärsmöjligheter och arbetstillfällen som resebranchen erbjuder måste värnas.

  • Att bekämpa klimatförändringarna är vår gemensamma uppgift. Vi måste alla engagera oss i åtgärder för att säkerställa utvecklingen av resealternativ med låga koldioxidutsläpp, säger Kristiina Hietasaari, Senior Director för Visit Finland.
  • För att skapa en framgångsrik verksamhet måste turistföretagen bli allt mer intresserade av att övervaka och mäta den ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan av sin egen verksamhet. Ansvar ökar konkurrenskraften, möjliggör för företag att lyckas och bidrar till framgången för Borgå som turistmål, sammanfattar Sari Myllynen, Borgås chef för turismutveckling.

För mer information:

Sari Myllynen

Chef för turismutveckling

Katri Nikiforow

Livskraftsexpert