Hoppa till innehåll

Erfarenheter av arbetet i nätverket EU Urban Agenda for Sustainable Tourism

Januari 2024

Visit Porvoo hör till nätverket EU Urban Agenda for Sustainable Tourism, som är verksam tre år. Det första verksamhetsåret är nu bakom. Nätverket har som mål att igenkänna och svara på utmaningarna för hållbar utveckling genom att få till stånd en dialog mellan medlemsstaterna, städerna, den Europeiska kommissionen och andra intressegrupper. Nätverket EU Urban Agenda for Sustainable Tourism har 29 medlemmar. Städerna Genova i Italien och Galati i Rumänien är koordinatorer.

Nätverket koncentrerar sig på stadsturismens specialfrågor, med den hållbara utvecklingen av den socioekonomiska stadsekonomin som en central del. Målet är att öka intressegruppernas, medborgarnas och politikernas medvetenhet och kännedom om synpunkter kring hållbar turism. Målet är också att utbygga fullt de branschers potential som inverkar på hållbar turism för att en utveckla en stabil ekonomi, för att främja återhämtningen efter pandemin, social delaktighet och innovativitet.

Samarbetsnätverket är indelat i fyra arbetsgrupper. Visit Porvoo deltar i en arbetsgrupp som har som fokus smarta städer, digitala lösningar samt kultur och kreativitet. De identifierade utmaningarna för arbetsgruppen är ett behov för bättre reglering för att samla information om turismflöden och utnyttjande av informationen för att styra turismflödena exempelvis enligt säsongerna i kulturhistoriskt känsliga områden, till vilka också Gamla Borgå hör.

Det finns mycket att göra, men givande diskussioner om utmaningar och framgångar som olika aktörer mött samt gemensamma mål om en mer hållbar framtid för turismen uppmuntrar och inspirerar att jobba vidare.

UAEU möte i Sevilla i Spanien oktober 2023
UAEU möte i Sevilla i Spanien, oktober 2023