Hoppa till innehåll

Naturen

Upplev Borgås natur! I Borgå finns det utomordentliga möjligheter att motioner och röra på sig i naturen.

Borgå är en kuststad med mångsidig miljö där vidsträckta odlade jordbruksområden särskilt i ådalarna samt värdefull skogs-, myr- och skärgårdsnatur utgör en motvikt till den tättbebyggda centraltätorten. 

Borgå å som rinner genom centrala Borgå och det omgivande landskapet som klassificerats som ett nationellt värdefullt landskapsområde sätter en särskild prägel på naturen i Borgå. Från det kulturhistoriskt och till naturvärden värdefulla Borgbacken börjar en nationalstadspark som i södergående riktning sträcker sig till de skyddade fågelvatten- och skogsområdena vid Borgå ås mynning och i Stensböle.