Hoppa till innehåll
Regnbågsflaggor i parken

HBTQ+ reseupplevelser i Borgå

Det finns en bred variation av kön, och en persons kön kan inte bedömas genom att titta utifrån. Var och en har rätt att själv definiera sitt kön och sin sexuella läggning. Alla har också rätt att själva bestämma hur de vill visa sin könsidentitet och sexuella läggning för andra. Det är tillåtet att synliggöra och låta höra av sig när det gäller sexuell läggning.

En säker reseupplevelse

Vi vill möjliggöra en säker reseupplevelse och oförglömliga minnen för alla besökare som kommer till Borgå och att HBTQ+resenärer vill återvända till staden om och om igen. Tyvärr är känslan av säkerhet inte en självklarhet globalt sett för HBTQ+turister.

I vart tredje land i världen är homosexualitet fortfarande enligt lagen ett brott. I knappt tjugo länder finns lagstiftning som respekterar mänskliga rättigheter för könsminoriteter, och endast en bråkdel av länderna erkänner juridiskt könsidentitet utanför det binära systemet. Det innebär att HBTQ+personer fortfarande lever utan fullständiga mänskliga rättigheter i största delen av världen. (Källa: We Speak Gay)

Pariskunta Porvoon torilla

Våra We Speak Gay partnerföretag ❤️

RUNO Hotel

Strategisk hållbarhet

En atmosfär av jämlikhet, respekt och gemenskap för att minska ojämlikhet bland invånarna är fastslagen i Borgås stadsstrategi. Stadens värderingar är att samarbeta med respekt för varandra, modigt och ansvarsfullt. Social hållbarhet är en grundpelare i helhetshållbarheten.

Visit Porvoo kommunicerar denna värdegrund som finns inskriven i stadens strategi till besökare i staden. Vi är engagerade i att främja inklusivitet i vårt turistområde och våra nätverk genom att erbjuda information, utbildning, vägledning och stöd för att utveckla mångfald, skapa HBTQ+turistprodukter och utveckla HBTQ+kommunikationen i vårt nätverk av turistaktörer.

Regnbågsparaplyn på gata i Borgå

Stort potential i HBTQ+turismsegmentet

Vi inser potentialen hos HBTQ+resenärer. HBTQ+resenärer har i genomsnitt högre utbildning, de reser oftare, de reser året runt och de har i genomsnitt mer pengar att spendera på sina resor. HBTQ+turismen förväntas öka årligen. Det finns flera högkvalitativa boende-, restaurang-, evenemangs- och kulturinnehåll i Borgå som erbjuder attraktiva produkter och tjänster för HBTQ+turister.

Naiset Porvoonjoella

We Speak Gay

Vi är medvetna om att vår resa för att bli en erkänd HBTQ+destination har bara börjat och det finns mycket kvar att göra. Vi har inlett ett partnerskap med We Speak Gay, vilket gör det möjligt för oss att få och sprida information samt uppmuntra aktörer i området mot ett gemensamt inkluderande och HBTQ+vänligt mål.

Pride paraden och Borgå domkyrka