Hoppa till innehåll

Visionen för campingplatsen i Veckjärvi kristalliserades – utarbetning av planen inleds hösten 2022

Borgå stad har konkretiserat visionen för framtida campingplats i Veckjärvi med hjälp av en färsk utredning. Stadsutvecklingsnämnden bekantar sig med utredningen vid sitt möte 11.10.2022. Utarbetning av planen inleds hösten 2022.

sininen teltta nurmikolla

I den omfattande utredningen har kartlagts trender och turister som använder campingplatsen, utbudet på campingplatser samt konceptet för campingområdet i Veckjärvi.

 – Enligt utredningen ska campingområdet erbjuda högklassiga tjänster och upplevelser som byatmosfären och den mäktiga sjönaturen bjuder på, berättar Elina Duréault, näringschef i Borgå. Tjänsterna ska svara på framtida turisters behov.

I utredningen konstateras till exempel att förutsättningen för konceptet är att verksamhetsutövaren för campingplatsen och Borgå stad har ett nära samarbete med andra aktörer på området, till exempel de närliggande herrgårdarna och Nesteen Soutajat. I utredningen rekommenderas ett flexibelt helhetskoncept för campingplatsen. Området ska även omfatta olika inkvarteringsmöjligheter eftersom aktörernas egna koncept definierar hur campingområdet slutligen utformas.

Ju flera tjänster och olika inkvarteringsalternativ det kommer till området och ju bättre aktörerna samarbetar, desto bättre turistobjekt blir Veckjärvi.

 – Målet är att området blir en attraktiv och mångsidig helhet med inkvarterings- och aktivitetstjänster, berättar Sari Myllynen, turism- och marknadsföringschef i Borgå. Området intresserar i bästa fall olika användargrupper såsom turister med campingbil och cykelturister. Det erbjuder lokala invånare också möjligheter för rekreation.

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade redan i september 2010 att campingområdet flyttas från Kokon till Veckjärvi. Till stöd för planläggningen av campingområdet och utvecklingen av området behövdes en uppdaterad utredning. Utredningen beställdes i april 2022 av Ramboll Finland Oy. Näringschef Elina Duréault, planläggare Anne Rihtniemi-Rauh och turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen har varit med i utredningens styrning.

Campingområdets storlek är cirka 6,1 hektar och ligger 110 meter från stranden vid Veckjärvi, där det finns en rekreationsstrand med en brygga. På stranden mittemot finns Hasselholmen som är en allmän badstrand. Avståndet mellan det tänkta campingområdet till Borgå centrum är cirka 4 kilometer längs gång- och cykelvägar.

Utarbetning av planen för området inleds hösten 2022. Stadsutvecklingsnämnden i Borgå får utredningen för kännedom vid sitt möte 11.10.

(Korrigerad 12.10.2022)