Hoppa till innehåll

Öppettiderna förlängs i Borgå museer

Från och med januari har Borgå museum och J.L. Runebergs hem öppet även på kvällarna.

Kuva Runebergin kodin salista.

Under början av året är Gamla Rådhuset och Holmska gården öppet jämna veckors onsdagar klockan 12–18 och Runebergs hem en onsdag i månaden till klockan 18.

Chefen för kulturtjänster Susann Hartman konstaterar att finländska museibesökare är vana vid att besöka utställningar under kvällstid och många kunder vill förena sitt museibesök med annat kvällsprogram.

Kundrespons om försöket insamlas under året i museerna.

I J.L. Runebergs hem utvidgas vinteröppettiderna en gång i månaden med förlängd kvällsöppethållning. Onsdagarna 10.1, 7.2, 6.3, 3.4 och 15.5 har Runebergs hem öppet kl. 10–18.
Under sommarperioden har J.L. Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling öppet dagligen kl. 10–18.