Hoppa till innehåll

Borgå Ljus 2024
OPEN CALL!

Festivalen Borgå Ljus arrangeras igen 9 & 10 februari 2024 kl. 18–21.
Är du intresserad av att delta i Borgå Ljus 2024 som förverkligare eller producent av ett ljud- och/eller ljuskonstverk?

Har du en färdig idé som ännu inte har setts i Borgå Ljus? Har du och ditt team en förmåga att genomföra en process som resulterar i ett intressant ljus- och/eller ljudkonstverk i Borgå centrumområde?

Visit Porvoo reserverar cirka 75 000 euro för ljus- och ljudkonstverk som förverkligas under två dagar i februari 2024. Evenemanget har en publik på 20 000 besökare under två dagar och får mycket uppmärksamhet i media.

Presentera på ett fritt sätt en idé för det verket som ni skulle vilja bidra med. Vi förväntar oss att idén ska vara fräsch och intressant, gärna Borgåinspirerad. I narrativet och metoden för genomförandet av verket kan teman hämtas från Borgås historia eller nutid.

Det är viktigt för oss att verken inte känns udda i Borgås miljö, utan har en djupare historia eller mening som gärna kan förknippas med Borgå eller annat aktuellt tema.

Tidtabell

Förslag med produktionskostnader kan skickas med 1.6. till visitporvoo@porvoo.fi. Vi kommer att behandla alla förslag konfidentiellt. Vi förbehåller oss rätten att planera vidare med förslags givaren för ett önskat slutresultat.

Du kan föreslå genomförandet av ett arbete eller bidra med flera förslag. Det är dock värt att hålla den totala budgeten i tankarna, eftersom målet är att genomföra cirka 5-8 arbeten på olika platser med den givna helhetsbudgeten.

Ta kontakt

Katarina Broas

Evenemangschef