Hoppa till innehåll

Nya evenemangspartners stöder stadslivet

Borgå stad inledde i början av året evenemangpartnerskap med Köpmannaföreningen i gamla Borgå rf samt Nordic Live Productions Oy.

Maisema Porvoosta.

Upplevelserik fritid och evenemang är identifierade mål i Borgå stadsstrategi. Det pulserande stadslivet skapas av många evenemangsarrangörer som staden betjänar på olika sätt, genom att t.ex. hyra ut offentliga områden för evenemang, erbjuda sakkunnighjälp i tillståndsprocesser och evenemangsarrangemang, erbjuda marknadsföringshjälp för evenemang samt agera som partner i olika evenemang.
Med hjälp av partnerskap främjas utvecklingen av befintliga evenemang samt uppkomsten av nya evenemang. Evenemangen berikar stadslivet och den lokala kulturen året runt och ger positiva effekter på den regionala ekonomin inverkan.

Bekanta evenemang och som en ny Vinfest

Köpmannaföreningen i gamla Borgå rf producerar redan bekanta och populära evenemang som Köpnatten, Spökenas natt och julöppningen i gamla stan. År 2023 hjälper stadens partnerskap som helhet föreningen att planera evenemang i god tid, utveckla innehåll av hög kvalitet och nå fler besökare. Nordic Live Productions Oy producerar det nya evenemanget Borgå Vinfestival i staden, vilket också är det första evenemanget som hålls på den nya allaktivitetsplanen. Staden betalar 20 000 euro för båda partnerskapen.
– Samarbetet mellan Köpmannaföreningen i gamla Borgå och Visit Borgå är meningsfullt och säkerställer informationsflödet i fråga om evenemang från oss företagare till staden. Tillsammans når vi turister och lokalbefolkningen. Evenemangen är otroligt viktiga och önskade från både företagarnas och kundernas sida. De drar in direkt vinst till kassan under evenemanget och är generellt betydande marknadsföring för företag i regionen, säger Päivi Dietrich, ordförande i Köpmannaföreningen i gamla Borgå rf, om partnerskapet.

Olika former av partnerskap kommer att utvecklas under året 2023

Under 2023 kommer olika former av partnerskap relaterade till evenemang och deras kriterier att vidareutvecklas och de kommer att beredas för beslut i livskraftsnämnden.
– Man vill utveckla och bättre lyfta fram tjänster för evenemangsarrangörer. Med evenemangparterskap kan vi möjliggöra nya och intressanta koncept. Staden producerar även själv mångsidiga evenemang inom olika serviceområden. Utbildningar som erbjuds åt evenemangsarrangörer är också en del av våra tjänster och i år ordnar vi utbildning till exempel med anknytning till evenemangsäkerhet, berättar Sari Myllynen, utvecklingschef för turism i Borgå stad.