Siirry sisältöön
Kokonniemi
Kokonniemi

Huomioi ympäristö

Tee hyviä valintoja


Tapahtumakävijät ovat varsin valveutuneita niin ruoan, juoman kuin muun kuluttamisen suhteen. Tapahtumasi ansaitsee vain parhaimmat tuotteet parhailta toimittajilta.

Ympäristöystävällisiä ja terveellisiä ruokavaihtoehtoja ovat: Kasviperäinen, lähellä tuotettu ja sesonginmukainen ruoka. Kotimaiset luomutuotteet ovat myös hyvä myyntivaltti!

Muista myös kierrättäminen, biohajoavat kertakäyttöaterimet ja jätehuolto. 

Hanki tapahtumaan sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. 
Huomioi tuotteiden ympäristövaikutukset sekä valitsemasi alihankkijan arvot. Harkitse onko hankinta tarpeellinen, voiko sen korvata ympäristöystävällisemmällä vaihtoehdolla ja mitä hankinnalle tapahtuu käytön jälkeen? Kierrätys voi siis olla osa tapahtumasi vetovoimaisuutta. 

Suosi luomu- ja reilun kaupan puuvillaa vaatteissa ja muissa kangastuotteissa jos olet teettämässä tai myymässä tapahtumassa sellaisia.  Käytä paperituotteissa kierrätettyjä tai ympäristömerkittyjä valkaisemattomia vaihtoehtoja. Älä käytä PVC-muovia bannereissa ja muissa muovituotteissa. Nykyään on saatavilla uusia kotimaisia ekologisia vaihtoehtoja. Nämä kaikki valinnat viestivät tapahtumakävijälle myös järjestäjän arvoja.

Musiikki voi myös olla meluhaitta

Tapahtumanjärjestäjän pitää muistaa ottaa huomioon se, että lähiympäristössä normaali elämä jatkuu – tapahtumasta huolimatta. Melu voi olla iso haitta ympäristölle ja jopa terveysriski tapahtuman vieraille. Jos tapahtumassa käytetään äänentoistolaitteita ja se aiheuttaa erityisen häiritsevää melua, tulee tapahtumasta tehdä meluilmoitus paikalliselle ympäristöviranomaiselle.

Vinkkejä ehkäisevään meluntorjuntaan:

Sijoita esiintymislava ja äänentoisto asunnoista poispäin. Konsultoi ääniasiantuntijaa hyvissä ajoin ennen meluluvan hakemista. Käytä äänentoistolaitteissa viivekaiuttimia ja line array -järjestelmää. Pyri lopettamaan tapahtuma klo 22.00 mennessä tai siirrä tapahtuma sisätiloihin.

Melutason raja-arvot tiukkenevat soiton jatkuessa myöhempään. Muista tiedottaa tapahtumasta etukäteen melulle altistuville kohteille esimerkiksi viemällä ilmoituksen jokaiseen asuintaloon. Erityisen häiriintyviä kohteita ovat mm. koulut, päiväkodit, sairaalat ja hautausmaat. Järjestä henkilökunnalle ja yleisölle korvatulppia kuulonsuojaamiseksi.

Pidä melutaso tapahtumassasi sopivalla tasolla. Melulla on suuri vaikutus viihtyvyyteen.

Tapahtumapaikan valinnalla on merkitystä


Tapahtumapaikka on syytä pitää fiksuissa paikoissa ja paikat siistissä kunnossa. Siitä hyötyvät kaikki. Tapahtuman ympäristöasioiden hoitaminen alkaa sopivan tapahtumapaikan valitsemisella. Valitse sellainen tapahtumpaikka joka on kaikilta osin hyvin saavutettavissa.

Mieti ennakkoon kuljetukset, jätehuolto, meluntorjunta ja muu logistiikka. Pääseekö kohteeseen julkisilla liikennevälineillä, onko tarpeeksi parkkitilaa? Onko alue turvallinen ja sellainen että tapahtuma ei esim. pilaa maaperää. Huomioi painorajoitukset tapahtumissa, joissa käytetään painavaa kalustoa. Pehmeillä pinnoilla ei voi käyttää painavaa kalustoa.

Vastuullasi on suojata helposti haavoittuvat luontoalueet rajaamalla alueet. Huolehdi asianmukaisesta kunnostamisesta jos tapahtumasta jostain syystä aiheutuu haittaa luonnolle tai viheralueille. Mahdolliset vahingot on korjattava kaupungin ylläpidon hyväksymään kuntoon.

Porvoossa on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita ja puistoja, jotka eivät välttämättä sovi suurtapahtumiin. 

Energia


Energian kokonaiskulutukseen ja ympäristöystävällisyyteen voi vaikuttaa monin keinoin. Tyypillisiä energian kuluttajia tapahtumissa ovat valaistus, äänentoisto, elintarvikkeiden säilytys ja erilaiset laitteet. Ilman energiaa on lähes mahdotonta tuottaa suurtapahtumia mutta kulutukseen pystyy vaikuttamaan.

•Jos mahdollista, suosi tapahtumapaikkoja, joilla on käytössä vihreää sähköä. Selvitä mahdollisuudet käyttää verkkosähköä ja tilata vihreää paikallisesti tuotettua sähköä.
• Käytä generaattoreissa biopolttoaineita fossiilisten polttoaineiden sijaan.
• Arvioi tapahtuman sähköntarve kartoittamalla käytettävät laitteet ja niiden sähkönkulutus. Tähän saa monesti apua teknikoilta. 
• Suosi energiaa säästäviä ratkaisuja valaistuksessa eli LED-lamppuja.
• Vältä turhaa valaistusta, lämmitystä ja ilmastointia. Varmista viestinnän avulla ettei laitteita pidetä turhaan päällä. 

Jätehuolto


Tapahtuman viihtyvyyden kannalta yksi keskeisimmistä asioista on toimiva jätehuolto.Sen huomaa parhaiten silloin kun se puuttuu. Muista seurata jätehuollon toimintaa tapahtuman aikana, sillä asioiden korjaaminen on helpompaa, kun niihin reagoidaan ajoissa. 

Suurtapahtumissa viranomainen voi vaati jätehuoltosuunnitelman joten varaudu siihen. Vältä roskaantumista ja vähennä jätteen määrää minimoimalla turha materiaali. Mieti tarkkaan mitä oikeasti tarvitaan! Voit vähentää jätettä esim. vähentämällä kertakäyttöasioiden määrää, yksittäisiä pakkauksia, huonosti kestävien väliaikaisrakenteiden käyttöä, jaettavia materiaaleja kuten tulostettavia tai painettavia ohjelmia. Mieti mikä sinun tapahtumassasi tuottaisi turhaa jätettä? Se myös säästää rahaa!

Tänä päivän kannattaa käyttää sähköistä viestintää! Resurssien mukaan tapahtumalle voi luoda mobiiliaplikaation, linkittää qr-koodien avulla tieto jne.
 
Mieti mitä jätteitä tapahtumassa syntyy ja järjestä kierrätys jätevirtojen mukaisesti. Yleisöalueella syntyvät jätteet, ruokamyyjien jätteet ja rakennus-/purkujäte eroavat usein toisistaan. Suljetussa tapahtumassa jätevirtoja on helpompi hallita, mutta avoimessa tapahtumassa on varauduttava lähes kaikkiin jätejakeisiin. Muista aina varata riittävästi jäteasioita! Sijoita jäteastiat mieluiten näkyville paikoille ja olennaisten kulkureittien varrelle.

Suunnittele jäteastioiden määrä, sijoittelu ja tyhjennysvälit yhdessä jätehuoltoyhtiön kanssa, niin että tyhjennys on vaivatonta toteuttaa myös tapahtuman aikana jos on tarve. Sijoita eri jätejakeiden astiat ryhmiksi. Jos esimerkiksi bio-, energia- ja sekajätettä kerätään erikseen, kolmen jäteastian ryhmiä voidaan sijoittaa sopivien etäisyyksien päähän toisistaan. Näin varmistetaan, että alueella on yhtenäinen ja riittävä keräysjärjestelmä. 

Porvoossa jätehuoltoa ylläpitää Rosk´n Roll.

Muista kyltittää jäteastiat näkyvästi. Mikäli tapahtumaalueella on tupakointialue, järjestä tuhkakuppeja, ettei tupakantumppeja päädy maahan. 

Huolehdi myös jätevesien (esim. käsienpesuvedet) asianmukaisesta keräyksestä ja hävityksestä. Jos alihankkijoille ei ole osoitettu jätevesipistettä, voi jätevesiä päätyä maahan.

Varaa yleisölle riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen tapahtumassa, johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä.

Huolehdi puhtaan veden saannista ja mahdollista omien vesipullojen täyttäminen. Ota yhteyttä: Porvoon vesi 

Kerro hyvistä ja huonoista uutisista avoimesti

Vastuullinen viestintä on kaiken a ja o. Viesti hyvissä ajoin tapahtuman kävijöille miten tapahtumaan saavutaan julkisilla, pyörällä tai jalan. Kerro myös mitä tapahtuma-alueella saa tuoda tai ei saa tuoda. Varmista että kaikki toimijat tuntevat tapahtuman käytänteet, jotta kysyjä saa tarvittaessa vastauksen.

Käytä kierrätyspisteillä ja jäteastioissa selkeitä opasteita ja kylttejä tarpeen mukaan useilla kielillä. Viesti ympäristötyöstä tapahtuman sidosryhmille. Sitouta alihankkijat, henkilökunta ja yleisö tapahtuman ympäristötyöhön, jotta kaikki toimii ja päästään tavoitteisiin. Viesti ympäristötyöstä sosiaalisessa mediassa, käsiohjelmassa ja tapahtuman verkkosivuilla ja ennen kaikkea briiffaa kaikki tapahtuman työntekijät.