Hoppa till innehåll

Tillstånd och anmälningar för evenemangsarrangörer

Tillstånd och anmälningar

Det finns många tillstånd och meddelanden som man måste beakta i samband med evenemang. Vilka tillstånd som behövs för att evenemanget skall kunnaa arrangeras beror på dess storlek och art – mindre evenemang kräver åtminstone markägarens tillstånd och en polisanmälan. Utöver dessa kan större evenemang kräva andra tillstånd såsom t.ex. livsmedelsförsäljning, tillfälliga transportarrangemang, bulleranmälan osv.

Det är viktigt att ta hand om tillståndsfrågorna i god tid före evenemanget, och här bör du samarbeta med olika myndigheter från början. Myndigheterna kan hjälpa dig med tillståndsdjungeln och ger råd. Östra Nylands polis hjälper dig vid behov.

Anmälan till polisen bör göras åtminstone av följande händelser:

  • Större evenemang (flera hundra deltagare)
  • Utomhusevenemang på offentliga platser
  • Möjligheter för särskilda grupper
  • Sena evenemang eller natthändelser (efter kl. 22.00)
  • Evenemang som kräver kontroll av myndigheterna eller trafikdirigering.
  • Evenemanget kräver räddningsplanering (mer än 200 personer).
  • Evenemang som väcker starka känslor (det finns en risk att allmänheten störs på något sätt).

Kolla Lupapiste-tjänsterna:

Observera! Arrangören måste se till att alla nödvändiga tillstånd, meddelanden och andra arrangemang har vidtagits i god tid före evenemangets början. Beroende på vilken typ av händelse, kan andra tillstånd och meddelanden krävas utöver de som nämns här.

Tillstånd för markanvändning för allmänna områden

Markanvändningstillståndet för allmänna utrymmen som ägs av Borgå stad söks i Borgå stads kommunteknik. 

De allmänna utrymmena inkluderar gator, parker, lätta körfält, parkeringsplatser och marknader.

Borgå stad hyr marknads-, park- och gatuområden till försäljning eller evenemang.