Gå till innehåll

Sommarmusik | Kammarkonsert ”Afternoon Hyper”

József Hárs, dirigent
Avantimusiker

Anna Clyne: Roulette
Robert Honstein: Endless Landscape
Ludwig van Beethoven: Grosse Fuge
Shelley Washington: A Kind of Lung
Michael Gordon: Hyper 

Kammarkonserten i Borgå domkyrka presenterar vänner och elever till Julia Wolfe, som planerat programmet för Sommarmusik. Förebilden är Beethoven och hans stora fuga, ett mångstämmigt monument som ursprungligen var tänkt som final till en stråkkvartett. Wolfe-eleven Anna Clyne är hemma från London och kombinerar i Roulette stråkkvartett med förinspelad människoröst – namnet hänvisar till den plats i Brooklyn, New York, där verket uruppfördes. Mångsysslaren Shelley Washingtons A Kind of Lung är komponerad för en kammarensemble inom Bang on a Can och musiken förses med en parallell till andningen – den gemensamma och den improviserade. Hyper av Michael Gordon presenterar klingande paradoxer som påminner om optiska synvillor i stil med Penroses trappa eller M.C. Eschers teckningar. Endless Landscape är skrivet av Robert Honstein, Julia Wolfes kollega från Steinhardt-skolan vid New Yorks universitet.  

Fritt inträde. 

Andra liknande evenemang